σχετικά με

Το Fund My Community (Χρηματοδότηση της Κοινότητάς μου) είναι ένα πρόγραμμα επιχορήγησης που παρέχεται από την Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας και διαθέτει $1 εκατομμύριο για τη βελτίωση της ζωής μειονεκτούντων, ευάλωτων και απομονωμένων Νοτιοαυστραλών. Αλλά στο Fund My Community, η κοινότητα αποφασίζει ποια προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν μέσω μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως συμμετοχικός προϋπολογισμός.

Πώς να συμμετάσχετε